Renovo d.o.o

Ljubljanska c. 21d, p.p.81
1241 Kamnik

prodaja:  041 669 351
administracija:  030 359 870
teh. podpora:   01 830 35 50

e-naslov: info@renovo.si

 

Transakcijski račun:
SI56 6100 0002 3298 777 pri DH d.d.

ID št. Za DDV: SI12937894, smo zavezanci za DDV

MŠ: 8553882000

Družba je vpisana v registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. vložka Srg 2019/45730, osnovni kapital 20.000,00 EUR
 

 


Aplikacija SPLETNA KOŠARICA omogoča sklenitev nakupne pogodbe
in nakupa preko spletnih strani, omogoča vpogled v seznam artiklov, cene in tehnične specifikacije. Svoje povpraševanje oddate, prodajalec pa bo preveril cene, dobavljivost in združljivost izbranih komponent in vam dokončno ponudbo posredoval na vaš elektronski naslov. Kupljene artikle vam bomo poslali s Pošto Slovenije, po predhodnem dogovoru je mogoč tudi osebni prevzem v skladišču družbe.

 

 

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je zaradi svoje sestave in vsebnosti nevarnih sestavin posebna vrsta odpadkov, zato jo je potrebno ločevati od ostalih odpadkov ter ustrezno obdelati in predelati. V ta namen vas obveščamo, da lahko vašo odsluženo električno in elektronsko opremo brezplačno oddate v zbiralnice družbe ZEOS d.o.o., ki v našem imenu zagotavlja ustrezno ravnanje z OEEO. Vam najbližjo in najustreznejšo lokacijo oddaje OEEO ter ostale informacije lahko najdete na povezavi www.zeos.si.